Kết Nối Tài Khoản Facebook Của Khách Hàng Với Thông Tin Tài Khoản Có Sẵn


Khi khách hàng có nhiều tài khoản mua hàng hoặc tài khoản đăng ký giống nhau và bị trùng khớp về mặt thông tin và bạn muốn sắp xếp để dễ quản lý thông tin nhóm những đơn hàng từ nhiều tài khoản khác nhau thành một thì bài viết hướng dẫn sau đây sẽ giúp chủ shop có thể xem và rà soát lại những thông tin data khách hàng cũ và kết nối với những tài khoản hiện tại.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng Nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Live Chat

Bước 3: Click vào khách hàng bạn muốn tạo hồ sơ thông tin đưa vào danh sách khách hàng

Bước 4: Click vào icon để tìm lại thông tin khách hàng, Chọn khách hàng muốn kết nối

Bước 5: Click vào thông tin khách hàng bạn muốn kết nối với tài khoản đã tạo sẵn trên hệ thống

Bước 6: Click vào nút Pin ( Ghim ) để kết nối tài khoản thành công

Nếu nhầm tài khoản bạn có thể click vào nút Unpin ( Tháo Ghim ) để hủy kết nốiv