Tìm Hiểu Về Kho Sản Phẩm Trong GoSELL

Điều kiện: Đã tạo thành công sản phẩm.

Đây là nơi sẽ thông báo tình trạng số lượng sản phẩm, bao gồm:

1/ Số lượng hàng tồn:

Số lượng hàng hiện tại còn lại trong kho sản phẩm trên mỗi mẫu mã theo số chi nhánh tương ứng. Nhờ đó mà bạn có thể lên kế hoạch quản lý hàng tồn kho tốt hơn.

2/ Tình trạng sản phẩm:

 • Tổng các mẫu mã sản phẩm đang bán
 • Tổng các mẫu mã sản phẩm đang trong quá trình đặt hàng trên Website, Mobile App
 • Tổng các mẫu mã sản phẩm đã đặt hàng, chưa giao hàng thành công
 • Tổng các mẫu mã sản phẩm đang trong quá trình giao hàng
 • Tổng các mẫu mã sản phẩm đã giao hàng thành công

"Hình

3/ Tìm kiếm sản phẩm:

Người bán có thể tìm kiếm sản phẩm để xem số lượng mẫu mã sản phẩm hàng tồn theo:

 • Tìm kiếm bằng tên sản phẩm
 • Tìm kiếm bằng mã SKU sản phẩm
 • Tìm kiếm bằng mã vạch sản phẩm
 • Lọc sản phẩm theo trạng thái (Đang Bán/ Ngưng Bán/ Lỗi)
 • Lọc sản phẩm theo số lượng hàng tồn thấp
 • Lọc sản phẩm theo số lượng hàng tồn cao
 • Lọc sản phẩm theo ưu tiên thấp
 • Lọc sản phẩm theo ưu tiên cao
 • Lọc sản phẩm theo chi nhánh

Dựa vào dữ liệu trên kho, bạn có thể quản lý sản phẩm và quản lý kho hàng tốt hơn.

 

Xem thêm:

Kênh Hỗ Trợ/Giải Đáp Thắc Mắc Khách Hàng

Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên