Kích hoạt phương thức thanh toán tại quầy

 

Lưu ý: Phương thức này chỉ dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ

Thanh toán trực tiếp tại quầy là hình thức phổ biến nhất và được nhiều khách hàng sử dụng.

Để kích hoạt phương thức thanh toán tại quầy, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập Dashboard Quản Trị GoSELL

Bước 2: Click vào mục Cài đặt, chọn Giao Hàng & Thanh Toán

Bước 3: Chọn phần Phương thức thanh toán

Bước 4: Bật phương thức thanh toán tại quầy bằng cách click vào nút kích hoạt