Lọc Sản Phẩm


Khi bạn muốn lọc ra những danh sách sản phẩm trong kho hàng của mình để xem hoặc cập nhật một sản phẩm nào đó, hoặc tìm sản phẩm bạn muốn thêm dữ liệu, những thao tác sau đây sẽ giúp bạn lọc ra được những danh sách sản phẩm theo mong muốn của mình.

Hướng dẫn: 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm

 

Khi Click vào phần Tất cả sản phẩm sẽ hiện phần giao diện Quản lý sản phẩm, ở đây người bán, chủ shop có thể xem được tất cả sản phẩm mình đã đăng tải lên cửa hàng trực tuyến, nhập thông tin hình ảnh lên trên kho hàng 

Người bán, chủ shop có thể đăng tải không giới hạn số lượng sản phẩm cho cửa hàng, shop của mình đa dạng, phong phú về mặt hàng, mẫu mã, ngành hàng, danh mục, loại sản phẩm 

ID: Là mã định danh sản phẩm 

Ảnh đại diện: Là ảnh hiển thị sản phẩm đầu tiên trong mục Hình ảnh sản phẩm 

Tên sản phẩm: Tên sản phẩm bạn đã thêm trong phần Thông tin sản phẩm 

Giá: Ở cột Giá sẽ hiển thị giá bán, hoặc giá đã giảm sau cùng (kèm % ưu đãi)

Trạng thái: Thể hiện sản phẩm đang hiển thị trên Website “Đang bán“, thể hiện sản phẩm ẩn trên Website “Ngừng bán“, thể hiện sản phẩm đang bị lỗi chưa thể đăng tải lên cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng “Lỗi“

Phân loại: Cột phân loại sẽ cho biết số lượng, thuộc tính, phân loại của một sản phẩm bạn đăng 

Nếu chưa rõ về phần Phân loại sản phẩm, bạn có thể xem tại bài viết này 

Ngày tạo: Là ngày bạn đăng tải sản phẩm thành công lên trên Website

Bước 3: Lọc sản phẩm theo mong muốn của chủ shop 

Tất cả các kênh: Sản phẩm được đăng tải bao gồm sản phẩm nhập lên kho ở cửa hàng trực tuyến của Website, Mobile App  Ứng dụng di động), trên sàn thương mại điện tử GoMua, Shopee, Lazada

Shopee: Sản phẩm được đăng tải bao gồm sản phẩm đồng bộ từ gian hàng ở sàn thương mại điện tử Shopee

Lazada: Sản phẩm được đăng tải bao gồm sản phẩm đồng bộ từ gian hàng ở sàn thương mại điện tử Lazada

Tất cả trạng thái: Sản phẩm ở Tất cả trạng thái Đang hiển thị, Đang ẩn, Đang lỗi

Đang bán: Sản phẩm ở Tất cả trạng thái Đang hiển thị

Đã ngừng bán: Sản phẩm ở Tất cả trạng thái Đang ẩn

Đang lỗi: Sản phẩm ở Tất cả trạng thái Đang thiếu một số thông tin hoặc thông tin đăng tải chưa hợp lý theo yêu cầu của hệ thống

Cập nhật gần đây: Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ ngày gần nhất đến hiện tại 

Số lượng giảm dần: Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ số lượng lớn nhất đến số lượng nhỏ nhất 

Số lượng tăng dần:  Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ số lượng nhỏ nhất đến số lượng lớn nhất 

Giá giảm dần:  Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ giá bán cao nhất đến giá bán thấp nhất

Giá tăng dần:  Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ giá bán thấp nhất đến giá bán cao nhất

% giảm giá nhiều nhất:  Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ giá trị ưu đãi cao nhất đến giá trị ưu đãi thấp nhất 

% giảm giá thấp nhất:  Sản phẩm được đăng tải theo thứ tự từ giá trị ưu đãi thấp nhất đến giá trị ưu đãi cao nhất 

Người bán, chủ shop có thể linh hoạt điều chỉnh, lọc sản phẩm theo kênh, theo trạng thái sản phẩm, theo cập nhật sản phẩm

Bước tiếp theo: Xem thêm những bài viết ở phần sản phẩm tại đây.

 

Leave a Reply