Hướng dẫn: Lưu số điện thoại vào hệ thống sau khi kết thúc cuộc gọi

 

Sau khi thực hiện cuộc gọi, bạn có thể lưu lại thông tin của khách hàng ngay trên hệ thống để phục vụ cho các cuộc gọi khác trong tương lai.

Điều kiện: Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài Điện Thoại trên trang quản trị GoSELL

Các bước thực hiện việc lưu trữ số điện thoại

 

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị GoSELL

 

Màn hình đăng nhập trình quản lý của GoSELl
Màn hình đăng nhập trình quản lý của GoSELL

 

Bước 2: Vào mục Tổng đài, click chọn Lịch sử cuộc gọi

 

Chọn mục Tổng Đài để quản lý các cuộc gọi với khách hàng
Chọn mục Tổng Đài để quản lý các cuộc gọi với khách hàng

 

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng thực hiện cuộc gọi, nhập số điện thoại và bắt đầu thực hiện cuộc gọi

 

Thực hiện cuộc gọi với khách ngay trên ứng dụng
Thực hiện cuộc gọi với khách ngay trên ứng dụng

 

Quản lý số điện thoại gọi tới

 

Bước 4: Sau khi kết thúc cuộc gọi, bạn nhập thông tin khách hàng vào bảng Tạo khách hàng mới

  • Họ tên: Tên khách hàng nhận cuộc gọi
  • Email: Địa chỉ email của khách hàng
  • Số điện thoại: Số vừa thực hiện cuộc gọi
  • Thẻ: Nhập thẻ cho khách hàng (gắn các tag để phân nhóm khách hàng)
  • Ghi chú: Ghi lại những thông tin sở thích, hành vi, mong muốn của khách hàng hoặc những yêu cầu đặc biệt từ khách hàng của mình
Điền đẩy đủ thông tin khách hàng mới để lưu trữ
Điền đẩy đủ thông tin khách hàng mới để lưu trữ

 

Sau khi lưu lại thông tin khách hàng, bạn có thể dựa vào việc trao đổi, tư vấn vừa rồi thêm trạng thái khách hàng như: khách hàng tiềm năng, đã chốt đơn hay khách hàng không tiềm năng. Để sau này có thể gọi điện lại tư vấn dựa vào tư vấn theo từng trạng thái. Xem hướng dẫn thao tác trên tại: Hướng dẫn thêm trạng thái khách hàng