Nhập Danh Sách Sản Phẩm Từ Excel

Nhập danh sách sản phẩm giúp cho người bán có thể nhanh chóng đăng tải hàng loạt sản phẩm bằng tệp dữ liệu dưới định dạng Excel, CSV. Điều này giúp khách hàng tiếp kiệm được nhiều thời gian và nhân lực để đăng tải nhiều sản phẩm lên website cùng lúc

Hướng dẫn nhập danh sách sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Giao diện trang quản trị

Bước 2: Chọn mục Sản Phẩm ở cột danh mục bên trái, Click vào nút Nhập ở bên tay phải

Nhập danh sách sản phẩm từ excel

Bước 3: Click vào nút Nhập

Nhập danh sách sản phẩm từ excel

Bước 4: Kéo hoặc thả tệp tin danh sách khách hàng tại đây (nhập danh sách khách hàng theo định dạng file mẫu có sẵn, kích thước file nhỏ hơn 2MB, click vào để tải tệp tin về) và chọn chi nhánh để nhập kho

Bước 5: Click vào Nhập để tải tệp tin lên

Bước 6: Tệp tin được tải lên hoàn tất sẽ cho bạn thông báo

Nếu thông tin sản phẩm bị trùng thì thông tin sẽ không được nhập vào hệ thống

Ví dụ : “0/20” sản phẩm đã được tạo thành công trong cơ sở dữ liệu cửa hàng của bạn.

0: là số sản phẩm được tải lên nhưng bị trùng và không nhập lên được hệ thống

20: là tổng số danh sách thông tin trong file tệp tin danh sách sản phẩm.

Hướng dẫn cách nhập thông tin trên File Excel

URL: đây là đường link của trang, bạn không cần nhập

Tên Sản PhẩmBắt buộc

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 100 ký tự

Mô Tả Sản PhẩmBắt buộc

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối thiểu: 100 ký tự
 • Tối đa: 32767 ký tự

SKU Sản Phẩm:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 50 ký tự

Ảnh Sản Phẩm – Đường Dẫn Hình ẢnhBắt buộc

 • Định dạng: Link
 • Dán đường link (đường dẫn) ảnh đại diện sản phẩm

Tên Phân Loại 1:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 14 ký tự
 • Ví dụ: Màu Sắc

Giá trị của Phân Loại 1:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 20 ký tự
 • Ví dụ: Đen
 • Lưu ý: mỗi phân loại nhập 1 dòng

Tên Phân Loại 2:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 14 ký tự
 • Ví dụ: Kích Thước

Giá trị của Phân Loại 2:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 20 ký tự
 • Ví dụ: XXL
 • Lưu ý: mỗi phân loại nhập 1 dòng

Đặt cọc:

 • Nhập “Đặt cọc” nếu sản phẩm có hình thức bán trả trước, đặt cọc

Loại đặt cọc:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 50 ký tự
 • Ví dụ: Trả trước 2tr còn 18tr
 • Lưu ý: bắt buộc nếu đã nhập “Đặt cọc” cho sản phẩm ở cột Đặt cọc

GiáBắt buộc

 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối thiểu: 1000
 • Giá trị tối đa: 99.000.000.000 (99 Tỷ)
 • Đây là giá niêm yết, hay còn gọi là giá chưa giảm, khuyến mãi, ưu đãi

Giá bánBắt buộc

 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối thiểu: 1000
 • Giá trị tối đa: thấp hơn hoặc bằng “Giá
 • Đây là giá bán, hay còn gọi là giá sau khi giảm, khuyến mãi, ưu đãi
 • Nếu không giảm thì nhập giá trị Giá bán = Giá thì giá niêm yết hiển thị nguyên không giảm.

Kho hàngBắt buộc

 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối đa: 1.000.000

Hiển thị khi hết hàng:

 • Là tính năng trưng bày và giữ sản phẩm hiển thị trên Website / App khi trong kho số lượng trở về 0.
 • Nhập “Yes” nếu muốn sản phẩm hiển thị khi hết hàng

Mã Barcode:

 • Không nhập

Trạng thái:

 • Nhập “Inactive” nếu bạn không muốn bán sản phẩm này

Thứ tự ưu tiên:

 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối thiểu: 0

Tên phân loại sản phẩm:

 • Định dạng: Chữ
 • Giá trị tối đa: 100
 • Không bắt buộc

Sử dụng mô tả của sản phẩm:

 • Mặc định phân loại sản phẩm sử dụng mô tả giống sản phẩm.
 • Nhập “No” nếu bạn muốn mô tả riêng cho phân loại sản phẩm.

Mô tả phân loại sản phẩm:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối thiểu: 100 ký tự
 • Tối đa: 32767 ký tự
 • Nhập mô tả riêng cho phân loại sản phẩm nếu cột T nhập ‘No’

Mã SKU của phân loại:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số)
 • Tối đa: 50 ký tự

Ảnh Phân Loại Sản Phẩm – Đường dẫn URL hình ảnh phân loại sản phẩm:  Bắt buộc

 • Định dạng: Link
 • Dán đường link (đường dẫn) ảnh đại diện sản phẩm

Cân nặng:

 • Thông tin dùng để tính phí giao hàng
 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối thiểu: 0
 • Không bắt buộc

Chiều dài:

 • Thông tin dùng để tính phí giao hàng
 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối thiểu: 0
 • Không bắt buộc

Chiều rộng:

 • Thông tin dùng để tính phí giao hàng
 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối thiểu: 0
 • Không bắt buộc

Chiều cao:

 • Thông tin dùng để tính phí giao hàng
 • Định dạng: Số
 • Giá trị tối thiểu: 0
 • Không bắt buộc

SEO | Tiêu đề:

 • Không bắt buộc

SEO | Mô tả:

 • Không bắt buộc

SEO | Từ khóa:

 • Không bắt buộc

SEO | URL:

 • Định dạng: Chữ (Ký tự, số) gạch nối
 • Ví dụ: ao-thun-2020

Ngày tạo:

 • Không nhập

Sửa lần cuối:

 • Không nhập

Tham Khảo: Xuất danh sách sản phẩm