Nhập Danh Sách Thông Tin Khách Hàng


Bạn muốn tổng hợp danh sách thông tin khách hàng từ nhiều nguồn bán hàng, nhiều kênh tiếp cận khác nhau về một nơi cho dễ dàng quản trị, phân loại để chăm sóc, marketing tiếp tục, tính năng nhập danh sách khách hàng sẽ giúp chủ shop nhập file csv ( có mẫu sẵn ) lên Trang Quản Trị để tải toàn bộ danh sách thông tin khách hàng chỉ trong vài phút.

 

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách hàng

Bước 3: Click vào nút Nhập ở phần Quản lý Khách Hàng

Bước 4: Kéo hoặc thả tệp tin danh sách khách hàng tại đây ( nhập danh sách khách hàng theo định dạng file mẫu có sẵn, kích thước file nhỏ hơn 2MB, click vào để tải tệp tin về )

Bước 5: Click vào Nhập để tải tệp tin lên

Bước 6: Tệp tin được tải lên hoàn tất sẽ cho bạn thông báo

Nếu thông tin khách hàng bị trùng thì thông tin sẽ không được nhập vào hệ thống

Ví dụ : “0/37” khách hàng đã được tạo thành công trong cơ sở dữ liệu cửa hàng của bạn.

0: là số khách hàng được tải lên nhưng bị trùng và không nhập lên được hệ thống

37: là tổng số danh sách thông tin trong file tệp tin khách hàng ( có nghĩa là có 37 họ tên, số điện thoại, email )