Nhúng Video Youtube Vào Mô Tả Sản Phẩm

 

Người bán, chủ shop có thể thêm video từ Youtube để giới thiệu, quảng cáo nội dung, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của công ty bằng cách nhúng đoạn mã video từ Youtube.

Hướng dẫn:

Bước 1: Mở link video Youtube bạn muốn hiển thị trong phần mô tả sản phẩm

Bước 2: Click vào nút Chia sẻ bên dưới video

Bước 3: Click vào Nhúng

nhúng video

Bước 4: Sao chép đoạn mã của video bằng cách Click vào nút Sao chép

nhúng videonhúng video

Bước 5: Click vào nút Code view trong phần Mô tả

Bước 6: Dán đoạn mã nhúng vừa sao chép vào phần Sản phẩm => Mô tả sản phẩm trong giao diện GoSELL.

Bước 7: Click vào Code view lần nữa để hiển thị giao diện nội dung, và bạn đã hoàn tất việc thêm video vào phần Mô tả sản phẩm

Bước 8: Click vào Lưu để cập nhật Video bạn vừa thêm vào phần Mô tả

Xem thêm: Cách kích hoạt phương thức thanh tóan