Phân Biệt Tài Khoản Thông Tin Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng


Thông tin khách hàng: chỉ cần để lại thông tin liên hệ khi mua hàng online

Tài khoản người dùng (hay còn gọi là thành viên) : là thông tin liên hệ đã được xác thực qua email hoặc số điện thoại bằng một đoạn mã gửi đến tin nhắn người dùng

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link : https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Tất Cả Khách Hàng

Thông tin khách hàng: Là thông tin bao gồm họ tên và số điện thoại (hoặc có thể là email)

Khi khách hàng đặt hàng trên Website, Mobile App mà không tạo tài khoản đăng ký để đăng nhập mua hàng, đây gọi là phương thức mua hàng nhanh, khách hàng chỉ cần để lại thông tin và địa chỉ nhận hàng kèm theo số điện thoại thì có thể dễ dàng đặt hàng ngay trên cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn chưa biết cách để kích hoạt chức năng mua hàng nhanh cho khách hàng trên Website, Mobile App, hãy đọc bài viết hướng dẫn cách bật / tắt tính năng khách hàng mua hàng nhanh

Tài khoản người dùng: Khi khách hàng tạo tài khoản, đăng ký xác thực qua điện thoại, email thì gọi đây là Tài khoản người dùng

Bước 3: Chủ shop, người bán có thể xem rõ, phân biệt bằng cách ở dưới mỗi tên khách hàng trong phần Tất cả khách hàng đều có một nhãn (Label) để phân biệt thông tin khách hàng (Label: chưa có tài khoản), và tài khoản người dùng (Label: thành viên)