Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công


Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng

Bước 3: Click vào ô Thông tin khách hàng, chọn Thông tin đơn hàng

Bước 4: Click vào cột kế bên, chọn ô Đã giao hàng

Ở phần này chủ shop sẽ tìm được một nhóm khách hàng đã giao hàng thành công tại 1 tỉnh thành nhất định nào đó hoặc ngoài tỉnh thành nhất định nào đó. Khi phân loại danh sách theo điều kiện này chúng ta có 2 trường hợp :

Trường hợp 1: Đã được giao hàng + tại + ( Tỉnh / Thành phố )

Trường hợp 2: Đã được giao hàng + ngoài + ( Tỉnh / Thành phố )

Bước 5: Đặt tên cho nhóm khách hàng

Bước 6: Tùy chỉnh và kiểm tra lại thông tin tên nhóm, điều kiện thiết lập

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, thay đổi nhóm khách hàng thành công