Phân Loại Khách Hàng Theo Ngày Đăng Ký


Ở phần này người bán có thể phân loại ra tìm được những nhóm khách hàng đã đăng ký trên hệ thống của mình theo ngày

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng 

Bước 3: Click vào Tạo nhóm khách hàng

Bước 4: Click vào cột kế bên, chọn Ngày đăng ký

Ở tính năng này người bán, chủ shop sẽ tìm ra được danh sách một nhóm khách hàng theo ngày đăng ký

Khi phân loại danh sách khách hàng theo điều kiện này chúng ta có 3 trường hợp :

Trường hợp 1: Ngày đăng ký trong ngày + Ngày – tháng – năm

Trường hợp 2: Ngày đăng ký trước ngày + Ngày – tháng – năm

Trường hợp 3: Ngày đăng ký sau ngày + Ngày – tháng – năm

Ví dụ: Vào ngày 12/12 dịp Black Friday, nếu bất cứ khách hàng nào đến cửa hàng của bạn và tạo tài khoản thành viên thân thiết trong ngày hôm đó, bạn có thể tạo nhóm khách hàng như sau :

Thông tin khách hàng + Ngày đăng ký + Ngày – Tháng – Năm

> Thông tin khách hàng + Ngày đăng ký + Trong ngày

Ở đây chúng ta thấy khách hàng phải thỏa :

Lựa chọn 1: Tất cả điều kiện ( Có nghĩa là khách hàng phải thỏa tất cả các điều kiện trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Lựa chọn 2: Một trong các điều kiện ( Có nghĩa là chỉ cần khách hàng thỏa một trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Bước 5: Đặt tên cho nhóm khách hàng

Theo ví dụ như trên bạn có thể đặt tên cho nhóm khách hàng là Khach hang 1212 để dễ nhớ và chăm sóc lại những khách hàng đã mua hàng trong ngày hôm đó 

Bước 6: Click vào Lưu để cập nhật, thay đổi nhóm khách hàng thành công

Bước 7: Xem lại nhóm khách hàng vừa tạo ở phần Phân nhóm khách hàng