Hướng dẫn phân loại khách hàng theo sản phẩm đã mua

Với tính năng phân loại khách hàng theo sản phẩm đã mua bạn có thể nhóm khách hàng theo từng sản phẩm cụ thể. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng sử dụng tệp khách hàng đó cho các chiến lược marketing.

Ví dụ khi đang chạy chương trình khuyến mãi, cho sản phẩm A, giảm giá 10% cho các khách hàng đã mua hàng, bạn chỉ cần chọn nhóm đối tượng đã mua sản phẩm A để gởi email marketing sẽ kích thích nhu cầu quay lại mua hàng của họ.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng

Bước 3: Click vào ô Tạo nhóm khách hàng và đặt tên nhóm khách hàng

Bước 4: Ở mục điều kiện, bạn có thể thêm một điều kiện hoặc nhiều điều kiện đi kèm bằng cách click vào THÊM ĐIỀU KIỆN

Phân nhóm khách hàng
Nút thêm điều kiện trong trường hợp muốn thiết lập nhóm từ 2 điều kiện trở lên

Bước 5: Ở mục điều kiện, cột đầu tiên chọn: Sản phẩm đã mua

Phân loại khách hàng theo sản phẩm đã mua
Chọn sản phẩm đã mua trong mục điều kiện

Bước 6: Chọn một sản phẩm trong danh sách sản phẩm của mình để làm điều kiện, có thể chọn nhiều sản phẩm cùng lúc. Sau đó click OK

Click chọn sản phẩm
Click chọn sản phẩm
Phân loại khách hàng theo sản phẩm đã mua
Chọn sản phẩm để thiết lập sau đó click Ok để lưu

Bước 7: Đặt tên cho nhóm phân loại, có thể dựa vào tên sản phẩm, vd: Khách hàng mua spA

Phân loại khách hàng theo sản phẩm đã mua
Đặt tên cho nhóm khách hàng

Bước 8: Sau cùng là click nút Lưu để hoàn tất thao tác

Phân loại khách hàng theo sản phẩm đã mua
Đừng quên nhấn nút LƯU

Bạn cũng có thể phân nhóm khách hàng theo các mục sau:

Phân Loại Khách Hàng Theo Ngày Đăng Ký

Phân Loại Khách Hàng Thân Thiết Theo Đơn Hàng Đã Mua