Phân Loại Khách Hàng Theo Thẻ Khách Hàng

Việc phân loại khách hàng theo thẻ khách hàng đã tạo giúp người bán hàng hàng dễ dàng quản lý những đối tượng mua hàng có cùng đặc điểm dễ dàng hơn.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng

Phân loại khách hàng theo thẻ

Bước 3: Click vào ô Thông tin khách hàng, chọn Thông tin khách hàng

phân loại khách hàng theo thẻ

Bước 4: Click vào cột kế bên, chọn Thẻ khách hàng

Ở tính năng này người bán, chủ shop sẽ tìm được danh sách một nhóm khách hàng có cùng đặc điểm theo thẻ mình đã gán.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách gán thẻ khách hàng cho một nhóm khách hàng có cùng đặc điểm, hãy xem bài viết này tại đây

Ở đây chúng ta thấy khách hàng phải thỏa :

Lựa chọn 1: Tất cả điều kiện ( Có nghĩa là khách hàng phải thỏa tất cả các điều kiện trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Lựa chọn 2: Một trong các điều kiện ( Có nghĩa là chỉ cần khách hàng thỏa một trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Bước 5: Đặt tên cho nhóm khách hàng

Bước 6: Tùy chỉnh và kiểm tra lại thông tin tên nhóm, điều kiện thiết lập

phân loại khách hàng theo thẻ

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, thay đổi nhóm khách hàng thành công

Tham Khảo:

Phân Loại Khách Hàng Theo Đơn Hàng Đã Được Giao Hàng Tận Nơi Thành Công

Phân Loại Khách Hàng Theo Ngày Đăng Ký

Phân Loại Khách Hàng Thân Thiết Theo Tổng Tiền Hàng