Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng


Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng

Bước 3: Click vào ô Thông tin khách hàng, chọn Thông tin đơn hàng

Bước 4: Click vào cột kế bên, chọn Tổng số đơn hàng

Ở phần này chủ shop sẽ tìm được một nhóm khách hàng đã đặt hàng từ trước đến nay theo tổng số đơn hàng. Khi phân loại danh sách chúng ta có 3 trường hợp :

Trường hợp 1 : Tổng số đơn hàng bằng + ( tổng số đơn )

Ví dụ : Ở tính năng này người bán có thể lọc ra một nhóm khách hàng đã đặt hàng một lần để biết được nhóm khách hàng tiềm năng đã chi tiền cho mình

Trường hợp 2 : Tổng số đơn hàng lớn hơn + ( tổng số đơn )

Ví dụ :Ở tính năng này người bán có thể lọc ra một nhóm khách hàng đã đặt hàng nhiều hơn một lần để biết được nhóm khách hàng quay lại mua hàng của bạn

Trường hợp 3 : Tổng số đơn hàng nhỏ hơn + ( tổng số đơn )

Ví dụ :Ở tính năng này người bán có thể lọc ra một nhóm khách hàng chưa đặt hàng lần nào để biết được nhóm khách hàng tiềm năng nhưng chưa chuyển đổi thành khách hàng

Bước 5: Đặt tên cho nhóm khách hàng

Bước 6: Tùy chỉnh và kiểm tra lại thông tin tên nhóm, điều kiện thiết lập

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, thay đổi nhóm khách hàng thành công