Skip to main content
Xin chào, bạn cần GoSell giải đáp thắc mắc gì?

Phân Loại Khách Hàng Theo Ứng Dụng Đã Cài Đặt


Hướng dẫn:

Ở phần này người bán có thể phân loại ra tìm được những nhóm khách hàng đã đăng ký trên hệ thống của mình theo ứng dụng đã cài đặt

Ví dụ: Khách hàng đăng nhập và mua hàng trên điện thoại Iphone, thì người bán có thể phân loại được nhóm khách hàng cài đặt ứng dụng bằng iOS

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng

Bước 3: Click vào ô Thông tin khách hàng, chọn Thông tin khách hàng

Bước 4: Click vào cột kế bên, chọn Ứng dụng đã cài đặt

Ở tính năng này người bán, chủ shop sẽ tìm được danh sách một nhóm khách hàng theo ứng dụng đã cài đặt. Khi phân loại danh sách chúng ta có 3 trường hợp :

Trường hợp 1: Ứng dụng đã cài đặt bằng không có : Có nghĩa là lọc ra những khách hàng chưa xài qua App

Trường hợp 2: Ứng dụng đã cài đặt bằng iOS : Có nghĩa là lọc ra những khách hàng đang xài Iphone

Trường hợp 3: Ứng dụng đã cài đặt bằng Android : Có nghĩa là những khách hàng đang xài những điện thoại phổ thông trên nền thảng Android

Ví dụ: Bạn muốn tìm ra danh sách những khách hàng đang xài điện thoại Iphone để gửi thông báo đến ứng dụng di động cho họ về tai nghe Airpod, bạn tạo một nhóm khách hàng và chọn Ứng dụng cài đặt bằng iOS và lưu lại với tên là Khach hang dung dien thoai Iphone

Ở đây chúng ta thấy khách hàng phải thỏa :

Lựa chọn 1: Tất cả điều kiện ( Có nghĩa là khách hàng phải thỏa tất cả các điều kiện trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Lựa chọn 2: Một trong các điều kiện ( Có nghĩa là chỉ cần khách hàng thỏa một trong những điều kiện chủ shop thiết lập )

Bước 5: Đặt tên cho nhóm khách hàng

Bước 6: Tùy chỉnh và kiểm tra lại thông tin tên nhóm, điều kiện thiết lập

  

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, thay đổi nhóm khách hàng thành công