Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Việc phân nhóm khách hàng theo mục tiêu giúp nhà quản lý dễ dàng phân loại các đối tượng khách hàng có cùng đặc điểm lại với nhau để dễ dàng tìm kiếm và triển khai các chiến lược email marketing.

 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard  (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng

Ở tính năng phân nhóm khách hàng, người bán có thể phân loại, chia nhỏ những tệp danh sách khách hàng để dễ dàng quản lý, chăm sóc khách hàng và lên chiến lược Marketing bán hàng một cách tốt hơn.

Chúng ta có thể phân nhóm khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau:

Nhóm 1: Phân nhóm khách hàng theo “Thông tin khách hàng”

1.1 Phân nhóm khách hàng theo ngày đăng ký

1.2 Phân nhóm khách hàng theo thẻ khách hàng

1.3 Phân nhóm khách hàng theo ứng dụng đã cài đặt

Nhóm 2: Phân nhóm khách hàng theo “Thông tin đơn hàng”

2.1 Phân nhóm khách hàng theo đơn hàng đã được giao thành công tại địa điểm giao hàng

2.2 Phân nhóm khách hàng theo tổng số đơn hàng

2.3 Phân nhóm khách hàng theo tổng số tiền hàng

Nhóm 3: Phân nhóm khách hàng theo “Sản phẩm đã mua”

Chọn mục “Chọn sản phẩm” và chọn sản phẩm mong muốn để hệ thống tự động cập nhật nhóm khách hàng đã mua.

 

Tham Khảo: Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy