Phân Tích Báo Cáo Đơn Hàng

Ở phần này người bán, chủ shop có thể xem được phân tích báo cáo đơn hàng hoạt động kinh doanh các mặt hàng sản phẩm hữu hình (sản phẩm vật lý) theo thời gian: vào cuối ngày, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, tất cả.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Phân tích, chọn Đơn Hàng

Giao diện hiển thị phân tích đơn hàng sẽ hiện ra biểu đồ báo cáo doanh thu theo thời gian

Tổng sản phẩm:tổng số lượng sản phẩm bạn đã tạo, nhập vào kho lên cửa hàng trực tuyến trên nền tảng Gosell.

Tổng số lượng bán ra: tổng số tất cả sản phẩm đã được gửi đi từ kho hàng của bạn giao đến cho khách hàng thành công

Giá trị trung bình đơn hàng: Bằng tổng số doanh thu của shop bán được chia cho tổng số đơn hàng được khách hàng đặt

Doanh thu đang xử lý: Tổng doanh thu những đơn hàng chưa được giao thành công

Tổng đơn hàng: Tổng số đơn hàng được khách hàng đặt

Tổng doanh thu: Tổng số doanh thu mà shop bán được

Danh sách những đơn hàng gần nhất: danh sách khách hàng đã đặt trong thời gian gần nhất

phân tích báo cáo đơn hàng

 

Tham Khảo:

Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày / Trong Ngày

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh