Hướng Dẫn Quản Lý Sản Phẩm & Quản Lý Kho Hàng Với GoSELL

Người bán cần hiểu rõ khái niệm về quản lý sản phẩm và quản lý kho hàng để tối ưu các công tác trong việc vận hành doanh nghiệp tốt hơn. Vậy điểm khác nhau giữa chúng là gì?

Sự khác nhau giữa quản lý sản phẩm và quản lý kho hàng

Quản Lý Sản Phẩm là nơi quản lý các sản phẩm được tạo ra từ trang Tạo Sản Phẩm.

Quản Lý Kho Hàng là nơi quản lý số lượng hàng tồn từng mẫu mã của từng sản phẩm được tạo ra từ trang Tạo Sản Phẩm.

Ví dụ: Người bán tạo ra sản phẩm bán Laptop Acer, Laptop Dell và mỗi sản phẩm đều có thêm mẫu mã màu sắc trắng và đen, số lượng hàng đang có trong kho là 50 laptop cho mỗi mẫu mã.

Giao diện trang Quản Lý Sản Phẩm

Ở trang Quản Lý Sản Phẩm, người bán sẽ thấy hiển thị các thông ti:

1/ Sản phẩm hiển thị: ví dụ 2 sản phẩm (Laptop Acer, Laptop Dell)

2/ Số lượng còn lại là tổng số lượng sản phẩm của tất cả mẫu mã mỗi sản phẩm, ví dụ

  • Laptop Acer: 100
  • Laptop Dell: 100

3.Trạng thái: tình trạng của sản phẫm, đang bán hay đã ngừng bán.

4. Ngày tạo: Thời gian sản phẩm được tạo trên hệ thống.

5. Thứ tự ưu tiên: thứ tự sắp xếp sản phẩm sẽ hiển thị trên giao diện sản phẩm, trang chủ. Số thứ tự thấp sẽ ưu tiên hiển thị đầu tiên.

Quản lý sản phẩm trên GoSELL
                                                                  Quản lý sản phẩm trên GoSELL

Giao diện trang Quản Lý Kho Hàng

Ở trang Kho Sản Phẩm (Quản Lý Kho Hàng), người bán sẽ thấy hiển thị:

  • Ảnh đại diện sản phẩm
  • Tên sản phẩm
  • Số lượng hàng tồn
  • Đã bán: số lượng sản phẩm đã bán
  • Trạng thái: của sản phẩm

 

 

Kho sản phẩm trong nền tảng quản lý bán hàng của GoSELL
                     Kho sản phẩm trong nền tảng quản lý bán hàng của GoSELL

 

Như vậy qua bài viết trên bạn đã tìm hiểu về giao diện trang quản lý sản phẩm – kho hàng trên GoSELL.