Tại Sao Kinh Doanh Online Cần Phải Tạo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết ?


Khi khách hàng tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của bạn và thường xuyên sử dụng hàng tuần hàng tháng và bạn muốn tích điểm, khởi tạo thẻ thành viên là công cụ để lưu giữ những giao dịch gia tăng quyền lợi nhiều hơn. Và khi bạn có chương trình khách hàng thân thiết thì những khách hàng biết được chất lượng thương hiệu của bạn cũng sẽ muốn được làm thành viên, khởi động chương trình khách hàng thân thiết bằng những hướng dẫn sau

Young couple buying a car in a car showroom