Tại Sao Kinh Doanh Online Cần Phải Tạo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết?

Khi khách hàng tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của bạn, thường xuyên mua hàng hay trải nghiệm dịch vụ thì cần có các chương trình tích điểm. Đây sẽ là cách mang tới các quyền lợi cho khách, giúp giữ chân khách hàng, gia tăng số lượng quay lại mua hàng. Ngoài ra các chương trình khách hàng thân thiết đi cùng với việc tích điểm giúp mang lại cho khách cảm giác họ là người quan trọng. Bạn có thể thực hiện điều này dễ dàng với phần mềm quản lý bán hàng GoSELL.

Tạo chương trình khách hàng thân thiết