Tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Khi kinh doanh offline, người bán có nhiều mặt hàng giống nhau và có cùng một đặc điểm; người bán muốn tạo ra những nhóm sản phẩm để giúp cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm theo nhu cầu mong muốn, sở thích và có nhiều lựa chọn hơn khi mua hàng. Vậy hãy thực hiện việc tạo bộ sưu tập dịch vụ với GoSELL

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link : https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

Bước 3: Click vào Tạo Bộ Sưu Tập, chọn Dịch Vụ để tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Bước 4: Chọn phần Thông Tin Bộ Sưu Tập 

Bước 5: Click vào Tên Bộ Sưu Tập để nhập tên Bộ sưu tập Dịch vụ

Bước 6: Kéo và thả hình ảnh hoặc nhấp vào ô hình ảnh để tải lên ảnh Bộ sưu tập Dịch vụ hiển thị trên Website và Mobile App từ máy tính ( hỗ trợ định dạng JPGJPEG, PNG với kích thước tối đa 10MB ), người bán có thể thêm từ 1 – 5 hình ảnh vào phần này

Trong mỗi hình ảnh hiển thị tối ưu hóa trong việc thao tác và có thể tải lên ở nhiều kênh bán hàng, mạng xã hội, người bán nên để hình ảnh ở định dạng kích thước 900 x 900 pixel; bên trong hình ảnh nên đính kèm thêm tên Bộ sưu tập Dịch vụ được làm nổi bật, logo của shop, những lợi ích của Bộ sưu tập Dịch vụ

Bước 7: Click để Thêm Dịch vụ vào Bộ sưu tập theo kiểu Bộ sưu tập bạn muốn :

Thủ công: Thêm từng Dịch vụ vào Bộ Sưu Tập

Có nghĩa là người bán, chủ shop phải thêm Dịch vụ bằng cách Click từng Dịch vụ rồi Click OK xác nhận thì Dịch vụ mới thêm được vào Bộ sưu tập

Tự động: Tất cả Dịch vụ hiện tại hoặc tạo mới sẽ được tự động cập nhật vào Bộ sưu tập này nếu thỏa điều kiện bạn thiết lập

Có nghĩa là người bán, chủ shop thêm Dịch vụ bằng cách thiết lập một trong những điều kiện hoặc tất cả điều kiện như sau :

  • Tiêu đề Dịch vụ bao gồm + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ cắt tóc nữ vào Bộ sưu tập váy công sở

Nhập “ váy công sở “ vào ô Ký tự 

Những Dịch vụ nào có chứa tên “ váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ

  • Tiêu đề Dịch vụ tương đương + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

Nhập “ váy công sở “ vào ô Ký tự 

Những Dịch vụ nào giống hoàn toàn tên “ váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ

  • Tiêu đề Dịch vụ bắt đầu bằng + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ cắt tóc nữ vào Bộ sưu tập váy công sở

Nhập “ váy công sở “ vào ô Ký tự 

Những Dịch vụ nào bắt đầu có tên “ váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ

  • Tiêu đề sản phẩm kết thúc bằng + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

Nhập “ váy công sở “ vào ô Ký tự

Những Dịch vụ nào kết thúc có tên “ váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ 

Bước 8: Thêm từ khóa SEO cho Dịch Vụ

– Nhập SEO Tiêu Đề

– Nhập SEO Nội Dung Mô Tả

– Nhập SEO Từ Khóa

– Nhập Đường Dẫn Liên Kết URL

Tham Khảo: Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ