Tạo Cấp Độ Thành Viên


Bạn muốn thiết lập chương trình khách hàng thân thiết cho những cấp độ khách hàng cho doanh nghiệp, cửa hàng của mình vừa có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn thông qua hạn mức họ chi trả cho việc sử dụng dịch vụ, sản phẩm cửa hàng chủ shop vừa có thể tối đa giá trị vòng đời của mỗi cấp độ khách hàng,

Yêu cầu tối thiểu để tạo cấp độ thành viên:

Đã phân nhóm khách hàng theo thông tin đơn hàng lớn hơn hoặc bằng hạn mức cấp độ từ 2 nhóm khách hàng trở lên

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách Hàng, Chọn Phân Nhóm

Bước 3: Phân nhóm khách hàng theo thông tin đơn hàng như mẫu sau đây

Chủ shop có bao nhiêu hạng mức thì phân loại bấy nhiêu nhóm tùy theo mong muốn

Bước 4: Click vào mục Tiếp Thị, Chọn Khách Hàng Thân Thiết

Giao Diện Cấp Độ Thành Viên sẽ hiển thị trực quan

Bước 5: Nhập Tên Hạng Mức Thành Viên

Bước 6: Chọn Hạng Mức Nhóm Khách Hàng Đã Phân Loại

Bước 7: Click vào nút Tải lên để tải lên hình ảnh biểu tượng hạng mức cấp độ

Bước 8: Thêm thông tin mô tả chi tiết hạng mức thành viên

Bước 9: Click vào Lưu để tạo hạng mức thành viên thành công

Chủ shop có bao nhiêu hạng mức thì tạo bấy nhiêu cấp độ tùy theo mong muốn