Tạo Chiến Dịch Thông Báo Qua Ứng Dụng Di Động ( Mobile App ) – Mobile App Push


Bạn đã áp dụng nhiều phương thức để liên lạc và kết nối khách hàng bằng SMS, bằng chatbot, bằng email marketing, … và bạn muốn tăng tỉ lệ tương tác cho shop của mình hơn nữa và là nơi bạn thấu hiểu hành vi danh sách khách hàng của mình qua những thông báo từng chiến dịch, và có 3 loại chiến dịch thông báo thường ứng dụng cho những chủ shop kinh doanh trực tuyến :

Bright blue icons next to a cup of coffee and laptop

  • Hướng Dẫn Cách Thông Báo Khách Hàng Ưu Đãi, Khuyến Mãi, Chương Trình Giảm Giá

  • Hướng Dẫn Cách Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu