Tạo Chính Sách Giá Bán Sỉ

Sau một thời gian kinh doanh, bạn đã có những khách hàng tin tưởng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của bạn và bạn muốn xây dựng một chính sách để chuyển đổi những khách hàng thành đối tác kinh doanh cùng với bạn theo điều kiện bạn thiết lập. Vậy hãy tạo chính sách giá bán sỉ để tạo sự ưu tiên cho các đối tượng khách hàng này. 

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng công cụ tạo giá bán sỉ ở trong Trang Quản Trị – Dashboard

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Ưu đãi > Giảm Giá

tao ma giam gia

Bước 3: Click vào Tạo giảm giá, Chọn Giá Bán Sỉ

Bước 4: Chọn phần Thông Tin Chung

Bước 5: Click vào phần Tên Chương Trình, nhập Tên Chương Trình Chính Sách Bán Sỉ bạn muốn thiết lập

tao gi abna si

Bước 6: Click vào phần Thời Gian Chạy, chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc chính sách bán sỉ, đại lý, nhà phân phối

Bước 7: Click vào Áp dụng để chọn thời gian áp dụng cho chiến dịch

Bước 8: Click vào phần Loại Giảm Giá, chọn 1 trong 2 hình thức giảm giá cho khách hàng

Hình thức 1 – Loại Giảm Giá Phần Trăm: Chiết khấu % trên đơn hàng hoặc sản phẩm, nhóm sản phẩm

Ví dụ: Sản phẩm bạn bán giá 200.000 đ và bạn muốn áp dụng cho những khách hàng nào nhập mã này sẽ chiết khấu 30% vào dịp sales cuối năm, và khi khách hàng thanh toán đã trừ ưu đãi (30% x 200.000 đ = 60.000 đ) thì chỉ còn 140.000 đ

Click vào Phần Trăm, nhập số % bạn ưu đãi (tối thiểu là 1 tối đa là 100)

Hình thức 2 – Loại Giảm Giá Số Tiền Cố Định: Chiết khấu trên đơn hàng hoặc sản phẩm, nhóm sản phẩm một số tiền nhất định

Ví dụ: Sản phẩm bạn bán giá 200.000 đ và bạn muốn áp dụng cho những khách hàng nào nhập mã này sẽ chiết khấu 100.000 đ vào dịp sales cuối năm, và khi khách hàng thanh toán đã trừ ưu đãi (100.000đ) thì chỉ còn 100.000đ

Click vào Số tiền cố định, nhập số tiền cố định bạn ưu đãi

(tối thiểu là 1; tối đa là 1,000,000,000)

Bước 9: Click vào phần Điều kiện thiết lập giá sỉ

Bước 10: NHÓM KHÁCH HÀNG

Click vào phần Nhóm Khách Hàng, chọn 1 trong 2 hình thức nhóm khách hàng được áp dụng

Hình thức 1 – Tất cả khách hàng: là tất cả khách hàng mới, lẫn những khách hàng đã được tạo hồ sơ, đăng ký tài khoản thành viên của shop

Click vào phần Tất cả khách hàng để áp dụng cho tất cả khách hàng

Hình thức 2 – Nhóm khách hàng nhất định: là một nhóm khách hàng nhất định bạn đã phân loại

Click vào phần Nhóm khách hàng nhất định

Chọn Thêm nhóm khách hàng (tối thiểu 1 nhóm khách hàng)

Click Ok để hoàn tất chọn nhóm khách hàng nhất định mà bạn áp dụng mã khuyến mãi

Bước 11: ÁP DỤNG

Click vào phần Áp Dụng, chọn 1 trong 3 hình thức áp dụng sản phẩm, bộ sưu tập

Hình thức 1 – Tất cả sản phẩm trong giỏ hàng: là tất cả sản phẩm đã tạo ở phần quản lý sản phẩm

Click vào Tất cả sản phẩm trong giỏ hàng để áp dụng tất cả sản phẩm trong kho hàng

Hình thức 2 – Bộ sưu tập nhất định: là một nhóm sản phẩm có cùng một đặc điểm bạn đã tạo và phân loại

Click vào Bộ sưu tập nhất định, Chọn Thêm bộ sưu tập (tối thiểu 1 bộ sưu tập)

Click OK để hoàn tất chọn bộ sưu tập bạn muốn áp dụng

Hình thức 3 – Sản phẩm nhất định: là duy nhất 1 sản phẩm trong kho hàng, quản lý sản phẩm bạn đã nhập lên

Click vào Sản phẩm nhất định, Thêm sản phẩm (tối thiểu 1 sản phẩm)

Click OK để hoàn tất chọn sản phẩm bạn muốn áp dụng

Bước 12: YÊU CẦU TỐI THIỂU

Số lượng mua tối thiểu (yêu cầu áp dụng cho một hạn mức số lượng sản phẩm nhất định theo điều kiện của shop)

Click vào Số lượng mua tối thiểu được áp dụng và Nhập số lượng sản phẩm nhất định khách hàng cần thanh toán (tối thiểu là 1; tối đa là 4,950)

Bước 13: Chọn chi nhánh áp dụng

tao gia ban si

Bước 14: Click vào Lưu để thiết lập giá bán sỉ thành công

Tham Khảo: Tạo Mã Giảm Giá Sản Phẩm Cho Tất Cả Khách Hàng

Leave a Reply