Tạo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết


Bạn muốn gia tăng số lần quay lại trên mỗi khách hàng và ứng dụng công nghệ vào công việc kinh doanh cho shop của bạn, công cụ Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết sẽ giúp bạn thực hiện điều đó trong một vài bước đơn giản như sau

Yêu cầu tối thiểu, bạn đã tạo hoặc phân nhóm khách hàng sẵn ( tối thiểu 1 nhóm khách hàng )

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Tiếp Thị, Chọn Khách Hàng Thân Thiết

Bước 3: Click vào Tạo cấp độ thành viên

Bước 4: Click vào phần Tên Hạng

Bước 5: Nhập Tên Cấp ĐộTên Hạng Mức Thành Viên

Ví dụ: Thành viên Emily Shop

Bước 6: Click vào Nhóm khách hàng tự động để chọn 1 trong những nhóm khách hàng bạn đã phân loại

 

Bước 7: Click vào Biểu tượng Hạng để tải lên ảnh huy hiệu của hạng mức thành viên ( không bắt buộc – kích thước 64 x 64 pixel )

Bước 8: Nhập Mô Tả giới thiệu hạng mức thành viên hoặc hướng dẫn cho thành viên mới của shop bạn !

Bước 9: Click vào Lưu để hoàn tất tạo chương trình khách hàng thân thiết

Bước 10: Click vào Đóng để hoàn tất