TẠO ĐƠN NHẬP HÀNG

Để giúp bạn quản lý việc nhập hàng, mua hàng về kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn, chúng tôi đã bổ sung tính năng tạo đơn nhập hàng ngay trên nền tảng quản lý bán hàng GoSELL.

Việc tạo đơn nhập hàng ngay trên cùng một hệ thống sẽ giúp bạn kiểm soát hàng hóa dễ dàng hơn, hàng nhập về sẽ được cộng ngay vào số lượng tồn kho, giảm bớt thao tác cho người bán hàng. 

Các bước thực hiện Tạo Đơn Nhập Hàng

Bước 1: Từ giao diện quản lý của GoSELL, chọn > Sản Phẩm

Tạo đơn nhập hàng 1

Bước 2: Từ danh mục Sản Phẩm, chọn > Nhập Hàng

Tạo đơn nhập hàng 2

Bước 3: Chọn Tạo Đơn Nhập Hàng

Tạo đơn nhập hàng 3

Bước 4: Chọn Nhà Cung Cấp từ danh sách có sẵn

Tạo đơn nhập hàng 4

Bước 5: Thêm Sản Phẩm từ danh sách sản phẩm có sẵn

Tạo đơn nhập hàng 5

Bước 6: Chọn Thuế từ các loại Thuế Nhập Hàng mà bạn đã thêm

Nếu có giảm giá hoặc các chi phí khác, chọn > Giảm Giá hoặc > Chi Phí để thêm

Tạo đơn nhập hàng 6

Bước 7: Chọn > Tạo Nhập Hàng để hoàn tất đơn

Tạo đơn nhập hàng 7

Hãy theo dõi quá trình xác nhận và giao hàng từ nhà cung cấp để cập nhật tiến trình theo thứ tự: Đã Tạo Đơn -> Đã Duyệt -> Đã Nhận Hàng. Hệ thống sẽ tự động lưu lại kèm thời gian.

Những thông tin này sẽ giúp bạn theo dõi, kiểm soát quá trình nhập hàng đơn giản và chính xác hơn.