Tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Tạo mã giảm giá cho dịch vụ sẽ giúp bạn tạo ra chiến dịch ưu đãi và thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ của mình.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click vào phần Ưu Đãi, chọn Giảm Giá

 

Bước 2: Click chọn nút Tạo Giảm Giá

Bước 3: Chọn mục Mã Giảm Giá Dịch Vụ

Bước 4: Nhập Tên Chương Trình

Bước 5: Nhập Mã Giảm Giá (hoặc bạn có thể tạo mã tự động bằng cách nhấn vào Tạo mã tự động, hệ thống sẽ tự tạo mã cho bạn)

Bước 6: Chọn Thời Gian Chạy (Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

Bước 7: Chọn Loại Giảm Giá. Bạn có 2 lựa chọn giảm giá dịch vụ theo phần trăm hoặc số tiền cố định nào đó. Sau đó nhập giá trị giảm

Bước 8: Chọn hình thức Giới Hạn Sử Dụng. Khách hành có thể chỉ được sử dụng mã giảm giá một lần hoặc nhiều lần.

Bước 9: Chọn Nhóm Khách Hàng: bạn có thể áp dụng giảm giá cho Tất Cả Khách Hàng hoặc 1 Nhóm khách hàng nhất định (phải tạo nhóm trước)

Bước 10: Chọn Dịch vụ được áp dụng

  • Tất cả dịch vụ
  • Bộ sưu tập dịch vụ > chọn ít nhất 1 bộ sưu tập
  • Dịch vụ nhất định > chọn ít nhất 1 dịch vụ

tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Bước 11: Chọn Yêu Cầu Tối Thiểu. Bạn có thể chọn áp dụng giảm giá mà không có điều kiện gì hoặc dựa theo giá trị đơn hàng tối thiểu khách đặt hoặc số lượng dịch vụ đặt chỗ tối thiểu khách sử dụng.

Bước 12: Chọn Nền Tảng: Web hoặc App hoặc cả 2

tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Bước 13: Click vào nút Lưu để hoàn tất tạo mã giảm giá dịch vụ

tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Tham Khảo: Tạo Mã Miễn Phí Vận Chuyển