Tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Tạo mã giảm giá cho dịch vụ sẽ giúp bạn tạo ra chiến dịch ưu đãi và thu hút khách hàng cho cửa hàng.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click vào phần Ưu Đãi, chọn Giảm Giá

tao ma giam gia

 

Bước 2: Click chọn nút Tạo Giảm Giá

Bước 3: Chọn mục Mã Giảm Giá Dịch Vụ

Bước 4: Nhập Tên Chương Trình

Bước 5: Nhập Mã Giảm Giá (hoặc bạn có thể Tạo mã tự động)

Bước 6: Chọn Thời Gian Chạy (Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

Bước 7: Chọn Loại Giảm Giá

Bước 8: Nhập Giá Trị Giảm

Bước 9: Chọn hình thức Giới Hạn Sử Dụng

Bước 10: Chọn Nhóm Khách Hàng: Tất Cả Khách Hàng

Bước 11: Chọn Dịch vụ được áp dụng

  • Tất cả dịch vụ
  • Bộ sưu tập dịch vụ > chọn ít nhất 1 bộ sưu tập
  • Dịch vụ nhất định > chọn ít nhất 1 dịch vụ

tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Bước 12: Chọn Yêu Cầu Tối Thiểu

Bước 13: Chọn Nền Tảng: Web hoặc App hoặc cả 2

tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Bước 14: Click vào nút Lưu để hoàn tất tạo mã giảm giá dịch vụ

tạo mã giảm giá cho dịch vụ

Tham Khảo: Tạo Mã Miễn Phí Vận Chuyển