Tạo Mã Giảm Giá Cho Khách Hàng Mua Tại Cửa Hàng


Mã Giảm Giá tại cửa hàng sẽ giúp cho khách hàng thích thú hơn khi mua hàng nhận được ưu đãi thông qua việc tạo mã giảm giá, chủ shop có thể tối đa hóa doanh số và gia tăng doanh thu tại cửa hàng qua những chiến dịch Marketing

Yêu cầu: Mã giảm giá này chỉ áp dụng cho hình thức tạo đơn hàng tại cửa hàng.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Chọn phần Ưu Đãi, Click vào Giảm Giá

tao ma giam gia

Bước 3: Chọn Tạo Mã Giảm Giá

tao ma mine p[hi van chuyen

Bước 4: Nhập Tên Chương Trình Giảm Giá

Bước 5: Nhập Mã Giảm Giá hoặc có thể tạo mã giảm giá tự động

Bước 6: Chọn Khoảng Thời Gian Ưu Đãi, Khuyến Mãi

Bước 7: Chọn Loại Giảm Giá Phần Trăm hoặc Số Tiền Cố Định

Loại Giảm Giá Phần Trăm: Là hình thức Giảm giá theo phần trăm của sản phẩm hoặc các sản phẩm trong bộ sưu tập hoặc phần trăm đơn hàng

Loại Giảm Giá Theo Số Tiền Cố Định: Là hình thức Giảm giá theo số tiền cố định của sản phẩm hoặc các sản phẩm trong bộ sưu tập hoặc phần trăm đơn hàng

Bước 8: Chọn Giới Hạn Sử Dụng Giảm Giá

Chọn Giới Hạn Tổng Số Lần Sử Dụng Giảm Giá: là tổng số coupon, voucher giảm giá trong chiến dịch Marketing

Chọn Mỗi Khách Hàng Chỉ Sử Dụng Được 1 Lần: là mã giảm giá áp dụng 1 lần cho 1 khách

Bước 9: Chọn Nhóm Khách Hàng Giảm Giá

Chọn Tất Cả Khách Hàng: Khách hàng mới, khách hàng cũ

Chọn Nhóm Khách Hàng Nhất Định: Dựa trên phân nhóm khách hàng từ trước

Bước 10: Chọn Hình Thức Áp Dụng Giảm Giá

Chọn Tất Cả Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng: Áp dụng mã giảm giá cho toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng

Chọn Bộ Sưu Tập Nhất Định: Áp dụng mã giảm giá cho các sản phẩm trong bộ sưu tập

Chọn Sản Phẩm Nhất Định: Áp dụng mã giảm giá chỉ cho 1 sản phẩm nào đó

Bước 11: Chọn Yêu Cầu Tối Thiểu Giảm Giá

Chọn Không Có: Không yêu cầu điều kiện để áp dụng mã giảm giá

Chọn Giá Trị Đơn Hàng Tối Thiểu: Yêu cầu điều kiện đủ hạn mức theo giá trị đơn hàng tối thiểu mà chủ shop nhập

Chọn Số Lượng Sản Phẩm Tối Thiểu: Yêu cầu điều kiện đủ số lượng sản phẩm mà chủ shop nhập

Bước 12: Chọn Nền Tảng Giảm Giá

Chọn Web: Mã giảm giá áp dụng khi mua hàng trên Website

Chọn App: Mã giảm giá áp dụng khi mua hàng trên App

Chọn Tại Cửa Hàng: Mã giảm giá áp dụng khi mua hàng tại cửa hàng

Bước 13: Click vào Lưu để hoàn tất tạo mã giảm giá cho khách hàng mua tại cửa hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply