Tạo mã giảm giá cho sản phẩm

Mã giảm giá sản phẩm sẽ giúp cho bạn tạo ra chiến dịch ưu đãi và thu hút khách hàng cho cửa hàng.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click vào phần Ưu Đãi

Bước 2: Trong phần giảm giá, click chọn nút Tạo Giảm Giá

Bước 3: Chọn mục Mã Giảm Giá Sản Phẩm

Bước 4: Nhập Tên Chương Trình

Bước 5: Nhập Mã Giảm Giá (hoặc bạn có thể Tạo mã tự động)

Bước 6: Chọn Thời Gian Chạy (Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

Bước 7: Chọn Loại Giảm Giá

Loại Giảm Giá Phần Trăm: Là hình thức Giảm giá theo phần trăm của sản phẩm hoặc các sản phẩm trong bộ sưu tập hoặc phần trăm đơn hàng

Loại Giảm Giá Theo Số Tiền Cố Định: Là hình thức Giảm giá theo số tiền cố định của sản phẩm hoặc các sản phẩm trong bộ sưu tập hoặc trên giá trị đơn hàng

Bước 8: Nhập Giá Trị Giảm

Bước 9: Chọn Giới Hạn Sử Dụng

Bước 10: Chọn Nhóm Khách Hàng: Tất Cả Khách Hàng

Chọn Tất Cả Khách Hàng: Khách hàng mới, khách hàng cũ

Chọn Nhóm Khách Hàng Nhất Định: Dựa trên phân nhóm khách hàng từ trước

tạo mã giảm giá cho sản phẩm

 

Bước 11: Chọn sản phẩm được Áp Dụng 

Chọn Tất Cả Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng: Áp dụng mã giảm giá cho toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng

Chọn Bộ Sưu Tập Nhất Định: Áp dụng mã giảm giá cho các sản phẩm trong bộ sưu tập

Chọn Sản Phẩm Nhất Định: Áp dụng mã giảm giá chỉ cho 1 sản phẩm nào đó

Bước 12: Chọn Yêu Cầu Tối Thiểu

Chọn Không Có: Không yêu cầu điều kiện để áp dụng mã giảm giá

Chọn Giá Trị Đơn Hàng Tối Thiểu: Yêu cầu điều kiện đủ hạn mức theo giá trị đơn hàng tối thiểu mà chủ shop nhập

Chọn Số Lượng Sản Phẩm Tối Thiểu: Yêu cầu điều kiện đủ số lượng sản phẩm mà chủ shop nhập

Bước 13: Chọn Nền Tảng

Chọn Web: Mã giảm giá áp dụng khi mua hàng trên Website

Chọn App: Mã giảm giá áp dụng khi mua hàng trên App

Chọn Tại Cửa Hàng: Mã giảm giá áp dụng khi mua hàng tại cửa hàng

tạo mã giảm giá cho sản phẩm

Bước 14: Click vào nút Lưu để hoàn tất tạo mã giảm giá sản phẩm

tạo mã giảm giá cho sản phẩm

Vậy là bạn đã tạo mả giảm giá cho sản phẩm thành công. Nếu bạn muốn xem thêm về Tạo mã miễn phí vận chuyển, hay click vào link dưới đây.

Tham Khảo: Tạo Mã Miễn Phí Vận Chuyển