Tạo Mã Giảm Giá Sản Phẩm Cho Tất Cả Khách Hàng

Shop của bạn đã đến mùa Sale, dịp lễ, Tết, Giáng Sinh và rất nhiều dịp khác. Nhưng những chiến dịch ưu đãi của bạn tạo ra không thể quản lý được số lượng người tham dự, xem lại chi tiết nội dung thiết lập, hoặc không đúng như mong muốn của mình. Bài viết sau đây GoSELL sẽ chia sẻ cho bạn cách thiết lập mã giảm giá sản phẩm cho các dịp Sales trong năm.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Ưu Đãi chọn Giảm Giá

tao ma giam gia

Bước 3: Click vào Tạo giảm giá

Bước 4: Chọn phần Thông Tin Chung

Bước 5: Click vào phần Tên Chương Trình, nhập Tên Chương Trình Ưu Đãi bạn muốn thiết lập

Bước 6: Tạo tên mã

Click vào phần Mã Giảm Giá và thiết lập một tên viết tắt dễ nhớ và có thể ứng dụng trong quảng cáo đa kênh từ online đến offline, một mã giảm giá được viết tắt ngẫu nhiên

Nếu bạn chưa thể suy nghĩ ra thì click vào Tạo mã tự động để có thể thiết lập một mã giảm giá tự động từ nền tảng

Bước 7: Click vào phần Thời Gian Chạy, chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc Ưu Đãi

Bước 8: Click vào Áp dụng để chọn thời gian ưu đãi cho chiến dịch

Bước 9: Click vào phần Loại Giảm Giá, chọn 1 trong 2 hình thức giảm giá cho khách hàng

Hình thức 1 – Loại Giảm Giá Phần Trăm: Chiết khấu % trên đơn hàng hoặc sản phẩm, nhóm sản phẩm

Ví dụ: Sản phẩm bạn bán giá 200,000 đ và bạn muốn áp dụng cho những khách hàng nào nhập mã này sẽ chiết khấu 30% vào dịp Sales cuối năm, và khi khách hàng thanh toán đã trừ ưu đãi (30% x 200,000 đ = 60,000 đ) thì chỉ còn 140,000 đ

Click vào Phần Trăm, nhập số % bạn ưu đãi (tối thiểu là 1; tối đa là 100)

 

Hình thức 2 – Loại Giảm Giá Số Tiền Cố Định: Chiết khấu trên đơn hàng hoặc sản phẩm/ nhóm sản phẩm một số tiền nhất định

Ví dụ: Sản phẩm bạn bán giá 200,000 đ và bạn muốn áp dụng cho những khách hàng nào nhập mã này sẽ chiết khấu 100,000 đ vào dịp Sales cuối năm, và khi khách hàng thanh toán đã trừ ưu đãi (100,000 đ) thì chỉ còn 100,000 đ

Click vào Số tiền cố định, nhập số tiền cố định bạn ưu đãi

(tối thiểu là 1; tối đa là 1,000,000,000)

Bước 10: Chọn hình thức giới hạn

Click vào phần Giới Hạn Sử Dụng, chọn 1 trong 2 hình thức giới hạn

Hình thức 1 – Giới Hạn Tổng Số Lần Sử Dụng: là giới hạn tổng tất cả những lần nhập mã của bất cứ khách hàng nào nhập mã giảm giá áp dụng trong trang thanh toán

Ví dụ: Bạn giới hạn tổng lần sử dụng là 100 lần, và nếu 100 khách hàng hoặc mã giảm giá bạn tạo đã được nhập 100 lần thì người khách hàng nhập thứ 101 sẽ không thể áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng của mình

Click vào tất cả khách hàng đều được sử dụng nhưng sẽ giới hạn số lần sử dụng theo mong muốn của chủ shop.

Hình thức 2 – Click vào giới hạn tổng số lần sử dụng (tối thiểu là 1; tối đa là 1,000,000,000)

Mỗi Khách Hàng Chỉ Sử Dụng Được 1 Lần: là giới hạn của mỗi khách hàng khi sử dụng mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng của mình chỉ được 1 lần

Ví dụ: Bạn tạo mã giảm giá mua quần áo vào mùa hè và những khách hàng của bạn sẽ được giảm giá nếu nhập mã khi thanh toán, và khi nhập mã thì khách hàng đó sẽ không thể nhập thêm lần nữa trên cùng 1 tài khoản đăng ký.

 

Click vào mỗi khách hàng chỉ sử dụng được 1 lần.

Bước 11: Click vào phần Điều Kiện Giảm Giá

Bước 12: NHÓM KHÁCH HÀNG

Click vào phần Nhóm Khách Hàng, chọn 1 trong 2 hình thức nhóm khách hàng nhận ưu đãi

Hình thức 1 – Tất cả khách hàng: là tất cả khách hàng mới, lẫn những khách hàng đã được tạo hồ sơ, đăng ký tài khoản thành viên của shop

Click vào phần Tất cả khách hàng để áp dụng cho tất cả khách hàng

Hình thức 2 – Nhóm khách hàng nhất định: là một nhóm khách hàng nhất định bạn đã phân loại

Click vào phần Nhóm khách hàng nhất định,

Chọn Thêm nhóm khách hàng (tối thiểu 1 nhóm khách hàng),

Click Ok để hoàn tất chọn nhóm khách hàng nhất định mà bạn áp dụng mã khuyến mãi

 

 

Bước 13: ÁP DỤNG

Click vào phần Áp Dụng, chọn 1 trong 3 hình thức áp dụng sản phẩm, bộ sưu tập

Hình thức 1 – Tất cả sản phẩm trong giỏ hàng: là tất cả sản phẩm đã tạo ở phần Quản lý sản phẩm

Click vào Tất cả sản phẩm trong giỏ hàng để áp dụng tất cả sản phẩm trong kho hàng

 

 

Hình thức 2 – Bộ sưu tập nhất định: là một nhóm sản phẩm có cùng một đặc điểm bạn đã tạo và phân loại

Click vào Bộ sưu tập nhất định, chọn Thêm bộ sưu tập (tối thiểu 1 bộ sưu tập)

Click OK để hoàn tất chọn bộ sưu tập bạn muốn áp dụng

 

 

Hình thức 3 – Sản phẩm nhất định: là duy nhất 1 sản phẩm trong Kho hàng, Quản lý sản phẩm bạn đã nhập lên

Click vào Sản phẩm nhất địnhThêm sản phẩm (tối thiểu 1 sản phẩm)

Click OK để hoàn tất chọn sản phẩm bạn muốn áp dụng

 

 

Bước 14: YÊU CẦU TỐI THIỂU

Click vào phần Yêu Cầu Tối Thiểu, chọn 1 trong 3 hình thức áp dụng giá trị tối thiểu đơn hàng, sản phẩm, giá tiền chủ shop muốn thiết lập điều kiện

Hình thức 1 – Không có (không yêu cầu điều kiện nào hết, có nghĩa là chỉ cần nhập mã giảm giá cho bất cứ đơn hàng nào và giá tiền nào)

Click vào Không có để áp dụng không điều kiện trong chương trình ưu đãi

Hình thức 2 – Giá trị đơn hàng tối thiểu (yêu cầu áp dụng cho một hạn mức thanh toán đơn hàng nhất định theo điều kiện của shop)

Click vào Giá trị tối thiểu đơn hàng được áp dụng và Nhập số tiền nhất định khách hàng cần thanh toán (tối thiểu là 1,000 đ; tối đa là 1,000,000,000 đ)

 

 

Hình thức 3 – Số lượng mua tối thiểu (yêu cầu áp dụng cho một hạn mức số lượng sản phẩm nhất định theo điều kiện của shop)

Click vào Số lượng mua tối thiểu được áp dụng và Nhập số lượng sản phẩm nhất định khách hàng cần thanh toán (tối thiểu là 1; tối đa là 4,950)

 

Bước 15: NỀN TẢNG

Click vào phần Nền Tảng, chọn 1 trong 4 hình thức áp dụng mã giảm giá khi đặt hàng

Hình thức 1 – Áp dụng cho web và app: áp dụng cho khách hàng đặt hàng trên đường link website, mobile app – ứng dụng di động, cửa hàng

Click vào để chọn Web & App & Tại cửa hàng ở tất cả các nguồn đặt hàng từ website, mobile app, cửa hàng

Hình thức 2 – Chỉ áp dụng cho web: áp dụng cho khách hàng đặt hàng trên đường link website

Click vào để chọn Web ở tất cả các nguồn đặt hàng chỉ từ website

Hình thức 3 – Chỉ áp dụng cho app: áp dụng cho khách hàng đặt hàng trên mobile app – ứng dụng di động

Click vào để chọn App ở tất cả các nguồn đặt hàng chỉ từ mobile app

Hình thức 4 – Chỉ áp dụng khi mua tại cửa hàng: áp dụng cho khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng

Click vào để chọn Tại cửa hàng ở tất cả các nguồn đặt hàng chỉ từ cửa hàng

Bước 16: Click vào Lưu để tạo mã giảm giá thành công

Tham khảo: Tạo Mã Giảm Giá Sản Phẩm Cho Khách Hàng Thân Thiết