Tạo Mã Vạch Cho Sản Phẩm

Mã vạch sản phẩm là một đoạn mã số được tạo khi đăng tải sản phẩm trên trang quản trị GoSELL. Chỉ cần quét mã vạch hoặc nhập số mã vạch, người bán có thể tra cứu được tất cả thông tin liên quan đến sản phẩm như tên sản phẩm, giá, kích thước, xuất xứ,…

Để thực hiện tạo mã vạch cho sản phẩm trên hệ thống GoSELL, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị GoSELL

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, chọn Tất cả sản phẩm 

Bước 3: Click vào sản phẩm muốn tạo mã vạch

Bước 4: Click vào Mã vạch

Người bán có thể nhập mã vạch cho sản phẩm theo ý muốn nếu không hệ thống sẽ tự động tạo mã vạch cho sản phẩm

Bước 5: Click vào Lưu để cập nhật thông tin