Hướng dẫn cách thao tác, xử lý cùng lúc nhiều đơn hàng & sản phẩm

Khi kinh doanh với số lượng sản phẩm lớn, hay đơn hàng mỗi ngày lên đến vài trăm, vài nghìn đơn, xử lý từng đơn hàng và từng sản phẩm như thế tốn rất nhiều thời gian.

Cập nhật 2.9 cho phép người bán có thể xử lý nhiều đơn hàng/sản phẩm cùng một lúc. Nhờ đó, thao tác xử lý nhanh hơn, quá trình bán hàng cũng nhanh hơn giúp bạn bán được nhiều hàng hơn!

HƯỚNG DẪN

Thao tác cùng lúc trên nhiều đơn hàng

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản lý của GoSELL.

thao tác nhieu don hang san pham 1

Bước 2: Chọn chuyên mục >> Đơn Hàng

thao tác nhieu don hang san pham 2

Bước 3: Chọn các đơn hàng bạn đang tiến hành xử lý

thao tác nhieu don hang san pham 3

Bước 4: Click vào Chọn Hành Động

thao tác nhieu don hang san pham 4

Bước 5: Chọn hành động tương ứng: In hóa đơn, In phiếu vận chuyển hoặc Xác nhận đã giao hàng

thao tác nhieu don hang san pham 5

Thao tác cùng lúc trên nhiều sản phẩm

Bước 1: Từ giao diện quản lý của GoSELL, chọn chuyên mục >> Sản phẩm

thao tác nhieu don hang san pham 6

Bước 2: Chọn các sản phẩm đang cần xử lý

thao tác nhieu don hang san pham 7

Bước 3: Click vào Chọn Hành Động

thao tác nhieu don hang san pham 8

Bước 4: Chọn hành động tương ứng: Xóa tồn kho, Xóa sản phẩm, Bán/Ngừng bán, Cập nhật thuế

thao tác nhieu don hang san pham 9