Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Đăng Nhập GoSELL


Bạn muốn cập nhật số điện thoại mới để bộ phận chăm sóc khách hàng GoSELL hỗ trợ tốt nhất cho bạn và muốn cập nhật mặt khẩu mới, hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt,

Chọn phần Tài Khoản

Bước 3: Chọn Thông Tin Tài Khoản

Bước 4: Nhập Tên tại ô Tên

Bước 5: Nhập Họ tại ô Họ

Bước 6: Nhập Số Điện Thoại tại ô Số Điện Thoại

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật thành công thông tin tài khoản

Bước 8: Chọn phần Thay Đổi Mật Khẩu

Bước 9: Nhập Mật Khẩu Hiện Tại tại ô Mật Khẩu Hiện Tại

Bước 10: Nhập Mật Khẩu Mới tại ô Mật Khẩu Mới ( bao gồm 8 ký tự, phải có ít nhất 1 chữ, 1 số, 1 ký tự đặc biệt )

Bước 11: Nhập Mật Khẩu Mới tại ô Xác Nhận Mật Khẩu ( bao gồm 8 ký tự, phải có ít nhất 1 chữ, 1 số, 1 ký tự đặc biệt )

Bước 12: Click vào Lưu để cập nhật thành công thông tin thay đổi mật khẩu