Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Đăng Nhập 

Bạn muốn thay đổi thông tin tài khoản như cập nhật số điện thoại mới, mật khẩu mới để bộ phận chăm sóc khách hàng GoSELL hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Nếu vậy hãy thực hiện theo các bước sau đây.

"<yoastmark

Hướng dẫn 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Đăng nhập trình quản lý GoSELL
                                                    Đăng nhập trình quản lý GoSELL

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt,

Chọn phần Tài Khoản

Bước 3: Chọn Thông Tin Tài Khoản

Bước 4: Nhập Tên tại ô Tên

Bước 5: Nhập Họ tại ô Họ

Bước 6: Nhập Số Điện Thoại tại ô Số Điện Thoại

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật thành công thông tin tài khoản

Bước 8: Chọn phần Thay Đổi Mật Khẩu

Bước 9: Nhập Mật Khẩu Hiện Tại tại ô Mật Khẩu Hiện Tại

Bước 10: Nhập Mật Khẩu Mới tại ô Mật Khẩu Mới ( bao gồm 8 ký tự, phải có ít nhất 1 chữ, 1 số, 1 ký tự đặc biệt )

Bước 11: Nhập Mật Khẩu Mới tại ô Xác Nhận Mật Khẩu ( bao gồm 8 ký tự, phải có ít nhất 1 chữ, 1 số, 1 ký tự đặc biệt )

Cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản trên GoSELL
                                                              Cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản trên GoSELL

Bước 12: Click vào Lưu để cập nhật thành công thông tin thay đổi mật khẩu