Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập


Người bán muốn thêm dịch vụ vào nhóm dịch vụ có cùng đặc điểm trong Bộ sưu tập dịch vụ đã tạo sẵn để dễ dàng cho khách hàng biết được thêm những dịch vụ mới trong một bộ sưu tập nhất định

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link : https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

Bước 3: Tìm hoặc chọn Bộ Sưu Tập bạn muốn Thêm Dịch Vụ vào phần Quản Lý Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Bước 4: Click vào Bộ Sưu Tập bạn muốn Thêm Dịch Vụ 

Bước 5: Click để thêm Dịch Vụ vào Bộ sưu tập theo kiểu Bộ sưu tập bạn muốn:

Thủ công: Thêm từng Dịch vụ vào Bộ sưu tập

Có nghĩa là người bán, chủ shop phải thêm Dịch vụ bằng cách Click từng Dịch vụ rồi Click OK xác nhận thì Dịch vụ mới thêm được vào Bộ sưu tập

Tự độngTất cả Dịch vụ hiện tại hoặc tạo mới sẽ được tự động cập nhật vào Bộ sưu tập này nếu thỏa điều kiện bạn thiết lập

Có nghĩa là người bán, chủ shop thêm Dịch vụ bằng cách thiết lập một trong những điều kiện hoặc tất cả điều kiện như sau :

  • Tiêu đề Dịch vụ bao gồm + “Ký tự“

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ cắt tóc nữ vào Bộ sưu tập làm đẹp phái nữ

Nhập “cắt tóc nữ“ vào ô Ký tự 

Những sản phẩm nào có chứa tên “cắt tóc nữ“ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ

  • Tiêu đề Dịch vụ tương đương + “Ký tự“

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ cắt tóc nữ vào Bộ sưu tập làm đẹp phái nữ

Nhập “cắt tóc nữ“ vào ô Ký tự 

Những sản phẩm nào giống hoàn toàn tên “cắt tóc nữ“ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ

  • Tiêu đề Dịch vụ bắt đầu bằng + “Ký tự“

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ cắt tóc nữ vào Bộ sưu tập làm đẹp phái nữ

Nhập “cắt tóc nữ “ vào ô Ký tự 

Những sản phẩm nào bắt đầu có tên “cắt tóc nữ“ Váy công sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ

  • Tiêu đề dịch vụ kết thúc bằng + “Ký tự“

Ví dụ: Bạn muốn thêm những dịch vụ cắt tóc nữ vào Bộ sưu tập làm đẹp phái nữ

Nhập “cắt tóc nữ“ vào ô Ký tự

Những sản phẩm nào kết thúc có tên “cắt tóc nữ“ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những Dịch vụ trong phần Quản lý Dịch vụ

Bước 6: Click vào Lưu để cập nhật Bộ sưu tập Sản phẩm và đăng tải thành công

Bước tiếp theo:  Bạn có thể xem thêm một số bài viết về bộ sưu tập tại đây