Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập


Nếu chủ shop muốn tạo ra những Bộ sưu tập có cùng một đặc điểm và thuộc tính giống nhau cho khách hàng dễ tìm kiếm những sản phẩm giống nhau nhưng có nhiều lựa chọn thì thêm vào Bộ sưu tập như sau.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2:  Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Bước 3: Click vào dịch vụ muốn thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách dịch vụ ở phần Quản lý dịch vụ

Bước 4: Click vào phần Bộ sưu tập và chọn một trong những Bộ sưu tập đã tạo sẵn

Bước 5: Click vào Lưu để cập nhật thêm Bộ sưu tập dịch vụ thành công

Bước tiếp theo: Bạn cần thêm hình ảnh hiển thị để khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ bạn cung cấp