Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Sản Phẩm


Người bán nên thêm hình ảnh sản phẩm hiển thị một cách trực quan, dễ hiểu, nêu bật được những lợi ích

đem lại cho khách hàng để khiến khách hàng ra quyết định nhanh hơn trong việc thanh toán.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3: Chọn sản phẩm muốn cập nhật, thêm, thay đổi ảnh hiển thị

Bước 4: Thêm ảnh hiển thị sản phẩm

Kéo và thả hình ảnh hoặc nhấp vào ô hình ảnh để tải lên ảnh sản phẩm hiển thị trên Website và Mobile App từ máy tính

( hỗ trợ định dạng JPG, JPEG, PNG với kích thước tối đa 10MB )

Lưu ý: Người bán có thể thêm từ 1 – 20 hình ảnh vào phần này

Trong mỗi hình ảnh hiển thị tối ưu hóa trong việc thao tác và có thể tải lên ở nhiều kênh bán hàng, mạng xã hội

Người bán nên để hình ảnh ở định dạng kích thước 900 x 900 pixel

* Bên trong hình ảnh nên đính kèm thêm tên sản phẩm được làm nổi bật, logo của shop, những lợi ích của sản phẩm

Bước 5: Click vào Lưu để cập nhật hình ảnh hiển thị sản phẩm

Bước tiếp theo: Hướng dẫn cách đặt giá bán và quản lý số lượng sản phẩm trong kho hàng