Thêm Khung Giờ Hoạt Động Dịch Vụ

Bạn cần thêm khung giờ hoạt động cho các dịch vụ để khách hàng dựa vào đó lựa chọn và sắp xếp được thời gian đến trải nghiệm dịch vụ tại chi nhánh của bạn.

Hướng dẫn thêm giờ hoạt động:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard

Bước 2: Click vào mục Dịch vụ, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

 

Bước 3: Click vào Phần khung giờ để cập nhật khung giờ hoạt động dịch vụ

thêm giờ hoạt động

Nhập khung giờ hoạt động theo công thức như sau :

Giờ:Phút

Ví dụ: 09:00, 09:15, 09:26

Tối đa bạn có thể nhập được 48 khung giờ khác nhau cho khách hàng đặt lịch

Sau khi nhập đầy đủ chi nhánh và khung giờ, người bán sẽ nhìn được tổng quan từng chi nhánh và từng khung giờ hoạt động đã nhập

thêm giờ hoạt động

 

Bước 4: Click vào Lưu để cập nhật Khung Giờ hoạt động thành công

Tham Khảo: Cập Nhật Dịch Vụ nếu có thay đổi trong nội dung