Tính năng thêm khung giờ hoạt động dịch vụ sẽ giúp bạn cập nhật đúng lịch đặt hẹn để khách hàng sắp xếp được thời gian sử dụng dịch vụ tại chi nhánh của bạn.

Hướng dẫn bổ thêm khung giờ hoạt động dịch vụ

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Bước 3: Click vào Phần khung giờ để cập nhật khung giờ hoạt động dịch vụ

Nhập khung giờ hoạt động theo công thức như sau :

Giờ:Phút

Ví dụ: 09:00, 09:15, 09:26

Tối đa bạn có thể nhập được 48 khung giờ khác nhau cho khách hàng đặt lịch .

Sau khi nhập đầy đủ chi nhánh và khung giờ, người bán sẽ nhìn được tổng quan từng chi nhánh và từng khung giờ hoạt động đã nhập.

Thêm Khung Giờ Hoạt Động Dịch Vụ

Bước 4: Click vào Lưu để cập nhật Khung Giờ hoạt động thành công

Thêm Khung Giờ Hoạt Động Dịch Vụ

Xem thêm:

Hướng Dẫn Xem Dịch Vụ

Bật/ Tắt ( iển Thị/ Ẩn) Dịch Vụ

Leave a Reply