Thêm Sản Phẩm Vào Bộ Sưu Tập


Người bán muốn thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm có cùng đặc điểm trong Bộ sưu tập sản phẩm đã tạo sẵn để dễ dàng cho khách hàng biết được thêm những sản phẩm mới trong một bộ sưu tập nhất định

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

Bước 3: Tìm hoặc chọn Bộ sưu tập bạn muốn thêm sản phẩm vào phần Quản lý Bộ sưu tập Sản phẩm

Bước 4: Click vào Bộ Sưu Tập bạn muốn thêm sản phẩm

Bước 5: Click để thêm sản phẩm vào Bộ sưu tập theo kiểu Bộ sưu tập bạn muốn :

Thủ công:  Thêm từng sản phẩm vào Bộ sưu tập

Có nghĩa là người bán, chủ shop phải thêm sản phẩm bằng cách Click từng sản phẩm rồi Click OK xác nhận thì sản phẩm mới thêm được vào Bộ sưu tập

Tự động: Tất cả sản phẩm hiện tại hoặc tạo mới sẽ được tự động cập nhật vào Bộ sưu tập này nếu thỏa điều kiện bạn thiết lập

Có nghĩa là người bán, chủ shop thêm sản phẩm bằng cách thiết lập một trong những điều kiện hoặc tất cả điều kiện như sau :

  • Tiêu đề sản phẩm bao gồm + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

 

Nhập “ Váy công sở “ vào ô Ký tự

Những sản phẩm nào có chứa tên “ Váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm 

  • Tiêu đề sản phẩm tương đương + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

 

Nhập “ Váy công sở “ vào ô Ký tự 

Những sản phẩm nào giống hoàn toàn tên “ Váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm 

  • Tiêu đề sản phẩm bắt đầu bằng + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

 

Nhập “ Váy công sở “ vào ô Ký tự 

Những sản phẩm nào bắt đầu có tên “ Váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm

  • Tiêu đề sản phẩm kết thúc bằng + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

Nhập “ Váy công sở “ vào ô Ký tự 

Những sản phẩm nào kết thúc có tên “ Váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm

Bước 6: Click vào Lưu để hoàn tất cập nhật thông tin Bộ sưu tập Sản phẩm

và đăng tải thành công

Bước tiếp theo:  Bạn có thể xem thêm một số bài viết về bộ sưu tập tại đây