Người bán có thể thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm có cùng đặc điểm trong Bộ sưu tập sản phẩm đã tạo sẵn để dễ dàng cho khách hàng biết được thêm những sản phẩm mới trong một bộ sưu tập nhất định.

Hướng dẫn bổ sung sản phẩm vào bộ sưu tập

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Bước 3: Tìm (nhấn vào ô Tìm theo tên bộ sưu tập) hoặc chọn Bộ sưu tập bạn muốn thêm sản phẩm vào ở phần Quản lý Bộ sưu tập Sản phẩm

Bước 4: Click vào Bộ Sưu Tập hoặc nút chỉnh sửa để thêm sản phẩm vào BST bạn mong muốn.

thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Bước 5: Click Chọn sản phẩm để thêm sản phẩm vào BST theo kiểu Bộ sưu tập bạn muốn :

  • Thủ công:  Thêm từng sản phẩm vào Bộ sưu tập

Có nghĩa là người bán, chủ shop phải thêm sản phẩm bằng cách Click từng sản phẩm rồi Click OK xác nhận thì sản phẩm mới thêm được vào Bộ sưu tập

  • Tự động: Tất cả sản phẩm hiện tại hoặc tạo mới sẽ được tự động cập nhật vào Bộ sưu tập này nếu thỏa điều kiện bạn thiết lập

Có nghĩa là người bán, chủ shop thêm sản phẩm bằng cách thiết lập một trong những điều kiện hoặc tất cả điều kiện như sau :

  • Tiêu đề sản phẩm + bao gồm + “ Ký tự “

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Nhập “Váy công sở“ vào ô Ký tự

Những sản phẩm nào có chứa tên “Váy công sở“ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm 

  • Tiêu đề sản phẩm tương đương + “Ký tự“

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Nhập “ Váy công sở “ vào ô ký tự . Những sản phẩm nào giống hoàn toàn tên “Váy công sở“ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm 

  • Tiêu đề sản phẩm bắt đầu bằng + “Ký tự“

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Nhập “ Váy công sở “ vào ô ký tựNhững sản phẩm nào bắt đầu có tên “Váy công sở“ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm

  • Tiêu đề sản phẩm kết thúc bằng + “Ký tự“

Ví dụ: Bạn muốn thêm những sản phẩm váy công sở vào Bộ sưu tập váy công sở

Nhập “Váy công sở“ vào ô ký tự. Những sản phẩm nào kết thúc có tên “ Váy công sở “ sẽ được tự động thêm vào Bộ sưu tập trong danh sách những sản phẩm trong phần Quản lý sản phẩm

Bước 6: Click vào Lưu để hoàn tất cập nhật thông tin Bộ sưu tập Sản phẩm

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

và đăng tải thành công

Hoàn thành thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Xem thêm: Cách cập nhật bộ sưu tập sản phẩm.