Thêm Thông Tin Địa Chỉ Kho Hàng

Khi bạn cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ kho hàng, các nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao Hàng Nhanh có thể tự động tính được phí giao hàng vận chuyển tận nơi và thu hộ tiền khách hàng cho bạn (Cash On Delivery)  

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard

Bước 2: Click vào Cài Đặt

Bước 3: Chọn phần Giao Hàng & Thanh Toán

Bước 4: Chọn phần Địa chỉ lấy hàng

4.1/ Đường: Nhập số nhà và tên đường

4.2/ Tỉnh / Thành Phố: Chọn tỉnh thành

4.3/ Quận: Chọn quận huyện

4.4/ Phường: Chọn phường xã

Bước 5: Click vào nút Lưu để cập nhật địa chỉ kho hàng thành công