Hướng Dẫn Thêm Thứ Tự Ưu Tiên Sản Phẩm

Thông thường, sản phẩm nào vừa được tạo hoặc thay đổi, cập nhật thông tin, số lượng, hình ảnh,… thì được nằm ở đầu danh sách quản lý. Tuy nhiên bạn có thể quản lý thứ tự hiển thị này khi sử dụng nền tảng quản lý bán hàng GoSELL.

Các bước tạo thứ tự ưu tiên

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3: Click vào Sản phẩm, chọn Thứ Tự Ưu Tiên

Bước 4:  Thêm thứ tự ưu tiên cho sản phẩm

Thêm thứ tự ưu tiên cho sản phẩm

Thông thường, sản phẩm nào vừa được tạo hoặc thay đổi, cập nhật thông tin, số lượng, hình ảnh,… thì được nằm ở đầu danh sách quản lý.

Nếu người bán muốn dễ dàng quản lý được những sản phẩm nào nằm kế nhau theo thứ tự sắp xếp mà mình đặt thiết lập theo nguyên tắc sắp xếp số lớn nằm hàng trên, số nhỏ nằm hàng dưới.

Ví dụ:  Nếu bạn đặt sản phẩm ở vị trí thứ 1 là 4, ví dụ như trong hình, thứ tự ưu tiên là 4, và sản phẩm ở vị trí thứ 2 là 3

Thì sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự lớn trước nhỏ sau như hình bên dưới

Bước 5: Click vào Lưu để cập nhật thứ tự sản phẩm

Bước tiếp theo: Cập Nhật Sản Phẩm