Thiết lập giá bán sỉ cho sản phẩm

Thiết lập giá bán sỉ dành cho những đối tượng khách hàng mua nhiều hàng hóa, để họ nhận ưu đãi tốt hơn, từ đó gia tăng tỉ lệ quay lại mua hàng.

Hướng dẫn:

Bước 1: Click vào phần Ưu Đãi, chọn Giảm Giá

tao ma giam gia

Bước 2: Click chọn nút Tạo Giá Bán Sỉ

Bước 3: Chọn mục Bán Sỉ Sản Phẩm

Bước 4: Nhập Tên Chương Trình

Bước 5: Chọn Thời Gian Chạy (Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

Bước 6: Chọn Loại Giảm Giá

Bước 7: Chọn Nhóm Khách Hàng: Tất Cả Khách Hàng

Bước 8: Chọn Áp Dụng Sản Phẩm Nhất Định

  • Click vào Thêm sản phẩm
  • Chọn sản phẩm bán sỉ (chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm)
  • Click OK

Bước 9: Chọn Yêu Cầu Tối Thiểu

Bước 10: Click vào nút Lưu để hoàn tất thiết lập giá bán buôn (bán sỉ) sản phẩm

 

Tham Khảo: Tạo Mã Miễn Phí Vận Chuyển