Thiết Lập Tổng Đài là gì ?


Thiết Lập Tổng Đài là bản quyền sử dụng tính năng Tổng Đài GoSELL.

Với các tính năng bên trong gói dịch vụ Tổng Đài, người bán có thể ghi âm lại tất cả các cuộc gọi đến khách hàng.

Phí Thiết Lập Tổng Đài 2,000,000 VND: chỉ cần kích hoạt 1 lần duy nhất & sử dụng trọn đời.