Thông Báo Khách Hàng Bài Viết, Video Giới Thiệu


Bạn muốn thông báo khách hàng của mình về những thông tin, những bài viết về đời sống, nội dung hữu ích giúp cho khách hàng cập nhật nhiều thông tin mới hơn từ chính những content bạn viết, hãy thực hiện từng bước trong bài viết dưới đây

Yêu cầu tối thiểu, thêm nhóm khách hàng đã phân loại sẵn từ trước những khách hàng cài ứng dụng điện thoại iOS và Android

Yêu cầu tối thiểu, thêm nhóm khách hàng đã phân loại sẵn từ trước những khách hàng không cài đặt ứng dụng

Hướng dẫn :

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Tiếp Thị, Chọn Khám Phá

Bước 3: Click Tạo Chiến Dịch để tạo chiến dịch thông báo mới, Chọn Thông báo ứng dụng

Giao diện Chiến dịch thông báo ứng dụng sẽ hiển thị trực quan cho bạn

Bước 4: Nhập Tên Chiến Dịch Thông Báo ở ô Tên Chiến Dịch

Bước 5: Click vào Nhóm Khách Hàng để Thêm Nhóm khách hàng bạn đã phân loại cài đặt ứng dụng từ điện thoại iOS và Android

Bước 6: Nhập Tiêu Đề Chiến Dịch Thông Báo sẽ hiển thị trên hộp thư đến email khách hàng ở ô Tiêu Đề

Bước 7: Nhập Nội Dung ngắn để mô tả sơ về Tiêu Đề giúp khách hàng hiểu hơn về thông điệp mà chủ shop muốn truyền tải

Bước 8: Click vào Tải lên để tải lên hình ảnh banner hiển thị trong phần thông báo trên ứng dụng khách hàng đã cài đặt sẵn trong điện thoại

Bước 9: Click vào Liên kết đến để chọn Trang nội dung bạn đã tạo sẵn

Bước 10: Click vào Gửi Ngay để hoàn tất tạo chiến dịch thông báo ứng dụng