Thông Báo Khách Hàng Bộ Sưu Tập Mới, Ưu Đãi

Bạn muốn thông báo cho khách hàng của mình về:

  • Bộ sưu tập sản phẩm mới
  • Sản phẩm ưu đãi của tháng
  • Dịch vụ ưu đãi nhiều người sử dụng trong tháng

Đến danh sách hàng ngàn khách hàng đã cài đặt ứng dụng điện thoại. Hãy thực hiện từng bước trong bài viết dưới đây.

Thêm nhóm khách hàng đã phân loại sẵn từ trước.

Yêu cầu thêm, phải tạo sẵn bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ đính kèm thêm ưu đãi trong sản phẩm. Hoặc thể hiện trên mô tả, hình ảnh hiển thị cho khách hàng dễ hiểu

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Tiếp Thị, Chọn Khám Phá

Bước 3: Click Tạo Chiến Dịch để tạo chiến dịch thông báo mới, Chọn Thông báo ứng dụng

 

Bước 4: Nhập Tên Chiến Dịch Thông Báo ở ô Tên Chiến Dịch

Bước 5: Click vào Nhóm Khách Hàng để Thêm Nhóm khách hàng bạn đã phân loại cài đặt ứng dụng từ điện thoại iOS và Android

Bước 6: Chọn cách thức gởi thông báo. “Gởi ngay” hoặc “lên lịch” gởi sau vào một thời điểm nào đó.

 

Bước 7: Nhập Tiêu Đề Chiến Dịch Thông Báo sẽ hiển thị trên điện thoại khách hàng ở ô Tiêu Đề

Bước 7: Nhập Nội Dung ngắn để mô tả sơ về Tiêu Đề giúp khách hàng hiểu hơn về thông điệp mà chủ shop muốn truyền tải

Bước 8: Click vào Tải lên để tải lên hình ảnh banner hiển thị trong phần thông báo trên ứng dụng khách hàng đã cài đặt sẵn trong điện thoại

Bước 9: Click vào Liên kết đến để chọn Bộ Sưu Tập, Sản Phẩm, Dịch Vụ trong thời gian ưu đãi giảm giá của shop

Bước 10: Click vào Gửi Ngay để hoàn tất tạo chiến dịch thông báo ứng dụng

Xem thêm:

Leave a Reply