Thông Báo Tình Trạng Đặt Chỗ (Dịch Vụ) – Booking Services Notification

Khi khách hàng đặt lịch hẹn và được chủ shop xác nhận, hệ thống sẽ tự động gửi xác nhận trực tiếp đến ứng dụng di động của khách hàng, bên cạnh đó trước 30 phút khi bắt đầu lịch hẹn hệ thống sẽ tự động nhắc hẹn cho khách hàng của bạn hoàn toàn tự động. Chức năng thông báo tình trạng đặt chỗ dịch vụ của GoSELL sẽ giúp bạn thực hiện những điều này

Thông Báo Tình Trạng Đặt Chỗ ( Dịch Vụ ) – Booking Services Notification

Thông tin xác nhận chi tiết đặt chỗ như một hóa đơn tóm tắt thu nhỏ gửi đến điện thoại cho khách hàng của bạn

Tham Khảo: Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng (Sản Phẩm) – Orders Notification