Thông Báo Tình Trạng Đơn Hàng ( Sản Phẩm ) – Orders Notification


Khi khách hàng đặt hàng trên ứng dụng di động và được chủ shop xác nhận, hệ thống sẽ tự động gửi xác nhận trực tiếp đến ứng dụng di động của khách hàng hoàn toàn tự động

Letter envelop message notification concept Free Photo

Thông tin xác nhận chi tiết đơn hàng như một hóa đơn tóm tắt thu nhỏ gửi đến điện thoại cho khách hàng của bạn