Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ


Bạn muốn tìm Bộ sưu tập Sản phẩm và Dịch vụ bạn đã tạo trong vô vàn Bộ sưu tập được đăng tải lên phần Quản lý Bộ sưu tập. Để thực hiện điều này, bạn có thể dùng thanh công cụ tìm kiếm trong phần Quản lý Bộ sưu tập.

Hướng dẫn: 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

 

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

 

 

Bước 3: Click vào phần Tìm kiếm, nhập tên Bộ sưu tập bạn muốn tìm theo công thức sau :

Nhập: “Tên bộ sưu tập sản phẩm dịch vụ“, “tên bộ sưu tập sản phẩm dịch vụ“, “ten bo suu tap san pham dich vu

Ví dụ: Bạn muốn tìm bộ sưu tập sản phẩm mới trong phần Quản lý bộ sưu tập

Nhập Bộ sưu tập sản phẩm mới“, “bộ sưu tập sản phẩm mới“, “bo suu tap san pham moi“

Bước 4: Tên Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ bạn tìm sẽ hiện ra một danh sách

Bước 5: Click vào Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ trong danh sách đã tìm hoặc đang hiện sẵn trong danh sách Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ  

 

Như vậy bạn đã hoàn thành việc tìm ra bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ mình cần trong GoSELL.

Xem thêm: Xem bộ sưu tập sản phẩm dịch vụ

Leave a Reply